OCHRONA ANTYWIRUSOWA / BIOLOGICZNA
Ochronna indywidualna i w miejscu pracy przed czynnikami biologicznymi – konfexim.com.pl

OCHRONA ANTYWIRUSOWA / BIOLOGICZNA

Jest 36 produktów.

Pokazano 1-12 z 36 pozycji
Aktywne filtry

Środki ochrony przed czynnikami biologicznymi

Pracownicy w zakładach produkcyjnych są narażeni na działanie szkodliwych czynników biologicznych, które w znacznym stopniu są związane ze specyfiką wykonywanego zawodu. W celu zniwelowania ryzyka zawodowego, a więc narażenia pracownika na utratę bezpieczeństwa, pracodawcy powinni zdecydować się na zapewnienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. To właśnie dzięki nim w miejscu pracy nie dochodzi do poważnego naruszenia zasad bhp, które są często przyczyną wypadków w pracy.

Czynniki biologiczne w miejscu pracy

Przed rozpoczęciem pracy, wszelkie działania powinny zostać poprzedzone oceną skali ryzyka na jakie narażeni są pracownicy - dotyczy to między innymi sposobu przechowywania i stosowania cieczy, czy aerozoli. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, pracownicy są szczególnie narażeni w miejscach takich jak: laboratoria kliniczne, oczyszczalnie ścieków, jednostki ochrony zdrowia, czy zakłady gospodarki odpadami. Skuteczna metoda profilaktyki lub leczenia opiera się na zachowaniu środków ostrożności w zakresie ochrony przed czynnikami biologicznymi poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej. Na podstawie prowadzonych statystyk, można stwierdzić, że liczba pracowników narażonych na działanie szkodliwych substancji wciąż rośnie, jednak wraz z reorganizacją poszczególnych przedsiębiorstw, wprowadza się coraz nowsze procedury, które mają przyczynić się do poprawy tej sytuacji.

Środki ochrony indywidualnej

Obecność szkodliwych czynników biologicznych można również zauważyć w rolnictwie, czy zakładach produkujących żywność. To właśnie w tych miejscach pracownicy korzystają ze środków ochrony indywidualnej. Kompleksową ochronę zapewnia zestaw ochrony biologicznej składający się ze specjalnego kombinezonu, półmaski filtrującej, okularów ochronnych, rękawic nitrylowych, nakładek na buty i worków na odpady medyczne.

W warunkach pandemii COVID-19 pracownicy są w szczególności narażeni na działanie czynników biologicznych. W przypadku pracowników służby zdrowia istnieje bezpośrednie ryzyko zarażenia koronawirusem, dlatego tak ważne jest zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i innym osobom znajdującym się na pierwszej linii frontu jak najlepszych środków ochrony indywidualnej. Każdy z nas może przyczynić się również do zmniejszenie ryzyka zarażenia poprzez stosowanie profilaktycznych środków ochrony, szczególnie w miejscach publicznych. Oprócz częstego mycia rąk, zalecane jest również stosowanie półmasek i rękawic antybakteryjnych, przyłbic i osłon uchylnych, a także środków do dezynfekcji rąk, m.in. płynu do dezynfekcji, antybakteryjnego mydła w płynie i żelu higienicznego.

Środki ochrony oczu i twarzy

Czynniki biologiczne mogą mieć niekorzystny wpływ na oczy, powodując ich podrażnienie, a w drastycznych przypadkach nawet ich uszkodzenie. Narząd wzroku jest szczególnie podatny na niebezpieczne i szkodliwe substancje w postaci cieczy, płynów i gazów. W związku z tym podczas prac, w których istnieje ryzyko uszkodzenia oczu, powinny być obowiązkowo stosowane maski, gogle lub okulary ochronne. Kolejną grupę środków ochronny twarzy stanowią półmaski. Wśród nich można wyróżnić półmaski antybakteryjne, półmaski filtrujące, ochronne i filtrujące antysmogowe.

Konstrukcja specjalistycznego sprzętu do ochrony oczu i twarzy jest podobna do konstrukcji chroniącej przed czynnikami chemicznymi. Duża szybka nie doprowadza do kontaktu oczu z zagrożeniami, a szczelne przyleganie do twarzy i brak otworów wentylacyjnych uniemożliwia gromadzenie się aerozoli biologicznych.

W związku z narażeniem pracownika na działanie szkodliwych czynników biologicznych, pracodawca powinien stosować się do zasad bhp, umożliwić pracownikom odbycie właściwego szkolenia i dostęp do odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Niebezpieczne i szkodliwe dla pracowników substancje w postaci cieczy, płynów i gazów zostały wymienione w przepisach prawnych, dlatego ich klasyfikacja i dobór odpowiednich środków bezpieczeństwa nie stanowi obecnie problemu.